Inkluderande och jämställd idrott

Sidan uppdaterades: 11 mars 2024

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen i Blekinge. Kontakta oss om du vill vara med och skapa en mer inkluderande blekingsk idrottsrörelse.