Integration och mångfald

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

I Blekinge har många idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både blekingsk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

RF-SISU Blekinge vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Det ligger i linjer med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla.

Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Det är en mötesplats över gränser och en viktig arena för integration. Medan pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

Det här kan din förening göra - vi hjälper er igång

Flera idrottsföreningar i Blekinge har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta blivit ett starkare och mer levande föreningsliv, samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer. Vill din förening dra igång liknande initiativ behöver ni inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter.

Våra idrottskonsulenter delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter från andra föreningars insatser.

Kontakta våra idrottskonsulenter

RF-SISU Blekinge har medel för att stödja föreningarnas arbete.

Här kan du läsa mer om våra ekonomiska stöd

Träna på språk träning och språkövningar

Riksidrottsförbundet har tagit fram foldern Idrott – en bra start i livet som på ett enkelt sätt förklarar hur idrotten i Sverige fungerar på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska. Foldern finns i digital form på ukrainska och ryska samt en video med en teckenspråkstolkad version.

Ladda ner foldern med alla språken

En tryckt version och kan beställas kostnadsfritt via service@rfsisu.se

Kunskapswebben "Trygg och inkluderande idrott"

Riksidrottsförbundet har skapat kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott. Den är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Länk till kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott.

Samlas i en lärgrupp

Lärgrupper är ett tillfälle då föreningens medlemmar samlas för att diskutera och utveckla sin verksamhet tillsammans. Nyanlända och personer på flykt har samma möjlighet att delta i lärgrupper som andra. Kontakta våra idrottskonsulenter så hjälper vi er igång och stöttar er i arbetet.

Här kan du läsa mer om hur du startar en lärgrupp.

Sidan publicerades: 3 december 2022