Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 21 mars 2024

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Satsningen Idrott för äldre syftar till att skapa förutsättningar för att fler äldre ska hitta till idrottsrörelsen och därmed ges möjlighet till mer fysisk aktivtet och ett positivt socialt sammanhang.

Idrott 65+ i din kommun

Vi har sammanställt de föreningar som uppgett att de erbjuder träning och social gemenskap för målgruppen 65+. Totalt i Blekinge närmare 100 föreningar i Sölvesborg Pdf, 1 MB., Olofström Pdf, 1 MB., Karlshamn Pdf, 1 MB., Ronneby Pdf, 1 MB. och Karlskrona Pdf, 2 MB.!

Saknas din förening? Kontakta oss så lägger vi till er.

Om satsningen

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig död, sjukdom och funktionshinder. Förutom mindre sjukdom ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet tack vare mer energi, ökat oberoende och större social aktivitet. Det betyder fler år med god hälsa och längre liv. Idrott i förening, med dess möjligheter till såväl livslång aktiv livsstil som värdefull social gemenskap, kan också förbättra den psykiska hälsan för äldre.

Syftet med projektet är bland annat att ge fler möjligheter att vara aktiv inom idrottsrörelsen för målgruppen 65+. Fler äldre ska ges möjligheten till ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Det handlar om att bryta ensamhet och bygga ett starkare samhälle.

Folder "Idrott för äldre" (pdf) Pdf, 1 MB.

Aktiviteter

Sammanfattningsvis utgörs arbetet och målsättningarna i att samla förbundets insatser och lägga fokus på målgruppen 65+ genom att:

  • Leda arbetet och stödja idrottsföreningarna i deras utvecklingsarbete kopplat till målgruppen.
  • Samverka med seniororganisationerna.
  • Stödja folkbildningsverksamhet i föreningar och därmed ökad social samvaro.
  • Arbeta intressepolitiskt för att finna ytterligare samverkan med regioner och kommuner.
  • Synliggöra idrottsföreningarnas verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Ansökan Projektstöd 65+

Vi hopppas att många av våra blekingska föreningar söker projektstödet och ser de stora vinsterna i att erbjuda målgruppen en aktiv fritid.

Två huvudområden för stöd

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen 65+.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen 65+.

Det går även att kombinera uppstart av ny verksamhet samt utveckling av befintlig verksamhet.

Läs mer om Projektstöd Idrott 65+

Kontakt

Vill er förening samverka kring området Idrott för äldre? Kontakta er förenings idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge, eller samordnare Lena Widenfors.

Media

Sidan publicerades: 9 december 2022