En välkomnande och inkluderande idrottsrörelse för alla

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. Alla ska ha samma möjlighet att vara med och forma sin förening och sitt deltagande i idrottsrörelsen oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och är en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar och målet om idrott hela livet. Det finns många vägar för föreningar och förbund att bidra till en mer öppen och inkluderande idrott.

Så jobbar vi med inkluderande idrott i Blekinge

RF-SISU Blekinge stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en inkluderande idrott. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss.

RF-SISU Blekinge har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. Ta en kontakt med oss om ni vill utveckla ert arbete för en mer öppen och inkluderande idrott.

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

Trygg och inkluderande idrott är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Om inkluderande idrott på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om inkluderande idrott.

Om inkluderande idrott på rf.se


Områden med extra fokus

Integration och mångfald

Parasport

Idrott för äldre

Idrott och HBTQ+

Jämställd idrott

Sidan publicerades: 9 december 2022