Hälsa för alla

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

En bra fysik, ökad kunskap och social samvaro utvecklar individer och skapar bättre möjligheter att komma ut i samhället. Genom projektet "Hälsa för alla" får deltagarna under tio veckor lära sig mer om träning, föreningslivet och det svenska samhället.

Tillsammans med samhällsorientering på schemat genomgår deltagarna ett träningsschema under tio veckor. Under första och sista veckan görs en mätning av kroppssammansättningen och fysiska kapaciteten, tillsammans med ett feedbacksamtal med träningsrådgivare. Träningsschemat förläggs i respektive kommun tillsammans med träningscoach.

10 veckors träningsprogram

  • Kroppsmätning
  • Test av fysisk kapacitet
  • Individuell feedback med träningsrådgivare
  • Träningsprogram tillsammans med träningscoach 1 gång/vecka
  • Föreläsningar kring träningslära, kost, livsstil och föreningskunskap

Media

Sidan publicerades: 11 december 2022