Parasport - idrott för personer med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

I Sverige lever många barn, unga och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. Alltför få finns med i idrottens gemenskap och idrottsrörelsen behöver göra mer för att göra det möjligt för fler att vara med.

Svenska Parasportförbundet organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning inom 12 olika idrotter. Inom verksamheten finns det, precis som i nästan alla idrottsföreningar i Sverige, även personer med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Parasportförbundet är även ett kompetensstöd inom parasport för andra specialidrottsförbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Idrott för personer med hörselnedsättning organiseras av Svenska Dövsportförbundet.

Just nu är Parasport Sverige och den svenska idrottsrörelsen inne i en spännande inkluderingsprocess. Flera specialidrottsförbund (SF), exempelvis Ridsportsförbundet, Golfförbundet och Curlingförbundet har redan i dag parasport inom sitt förbund. Och fler specialförbund tar nu över ansvaret för parasporten inom sin idrott.

Lista med alla paraidrotter på Parasport Sveriges webbplats

Hur ser det ut i din förening?

Vi behöver sänka trösklarna och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att delta i idrott. Fundera på hur det ser ut i din förening.

  • Vilken kunskap har ni om funktionsnormer och idrott för personer med funktionsnedsättningar/Parasport?
  • Har ni ett aktivt arbete med idrott för personer med funktionsnedsättningar?
  • Vad finns det för möjligheter att utveckla din förening för att välkomna, rekrytera och integrera personer med funktionsnedsättningar?
  • Vilka förebilder finns som kan inspirera fler personer med funktionsnedsättning att delta i idrott?
  • Hur kan ni med enkla medel anpassa era lokaler och träningar för att passa fler?
  • Har du själv haft svårt att delta i någon aktivitet på grund av fysiska eller psykiska begränsningar? Hur kändes det?

ParaMe hjälper föreningar och aktiva att hitta varandra

Parame.se är en webbplats som samlar aktiviteter för personer med speciella behov. Föreningar kan anmäla sina aktiviteter där för att nå en bredare målgrupp.

Hitta din träning eller anslut er förening till ParaMe

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Genom Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer kan man söka stöd till utrustning för parasport. Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Här hittar du mer information om stöd till utrustning för parasport.

Stöd att få från RF-SISU Blekinge

Tillsammans med Parasport Blekinge är RF-SISU Blekinges idrottskonsulenter ett stöd för föreningar som har eller vill starta idrott för personer med funktionsnedsättning. Vi kan hjälpa till med utbildningsinsatser, stöd i utvecklingsprocesser och tipsar om ekonomiska stöd som går att söka.

Kontakta våra idrottskonsulenter 

Sidan publicerades: 9 december 2022