Idrott och HBTQ

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

HBTQ+ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Ofta förekommer även ett + för att påminna om att det finns fler uttryck och läggningar än de fyra i hbtq. För oss på RF-SISU Blekinge är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen.

Inom den svenska idrottsrörelsen har det de senaste 10 åren blivit allt vanligare med regnbågsfärgerna på exempelvis kaptensbindlar, hörnflaggor, skosnören och tape på klubbor. Regnbågsfärgerna är en viktig symbol för att välkomna och inkludera hbtq-personer i idrottsmiljön och har sin bakgrund i att visa på mångfalden och stoltheten inom hbtq-gruppen.

Färgerna och symboliken kan spela stor roll för vilken förening hbtq-personer har möjlighet att känna sig hemma i - men att en förening visar att hbtq-frågor är viktiga kan spela stor roll för många fler.

Reflektera

  • Kan du och din förening bli tydligare med att synliggöra den delen av värdegrunden som handlar om att alla oavsett sexuell läggning är välkomna i idrotten?
  • Har ni kompetens i hbtq-frågor i er förening eller förbund?
  • Fundera gärna över om personer med olika sexuell läggning kan passa in i er miljö. Se till att inkludera olika personer för att få svar på frågan.

Könsidentitet och transinkludering i idrottsrörelsens beslutande rum

En anvisning i RF-stadgar möjliggör för specialidrottsförbunden att välja könsidentitet som utgångspunkt i tillsättning av styrelse och valberedning, istället för juridiskt kön, när de ska uppfylla stadgekraven på könssammansättning .

Anvisningen ska öka möjligheter för transpersoner att vara delaktiga och utöva inflytande i idrottsrörelsens beslutande rum.

Kunskapswebben "Trygg och inkluderande idrott"

Riksidrottsförbundet har skapat kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott. Den är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Länk till kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott.

Sidan publicerades: 9 december 2022