En man springer brevid ett barn som cyklar

Vi arbetar för en jämlik och jämställd folkhälsa i Örebro län

Sidan uppdaterades: 17 februari 2023

Sedan många år har RF-SISU Örebro län ett folkhälsouppdrag. Uppdraget är en överenskommelse där vi jobbar i nära samverkan med Region Örebro län. Syftet är att stärka det hälsofrämjande arbetet i idrottsföreningar och lyfta dem som en viktig resurs i kommunens folkhälsoarbete. Idrott ger folkhälsa!

Tillsammans med Region Örebro län följer vi upp folkhälsan och idrottens utveckling utifrån gemensamt satta mål. RF-SISU Örebro läns folkhälsoinriktade arbete ligger i linje med Strategi 2025 med målet "Idrott för alla hela livet".

Folkhälsoarbetets fokusområden

  • Jämlikhet i hälsa
  • Goda matvanor
  • Idrottsförening som hälsofrämjande arena
  • Jämställdhet
  • ANDT (Alkohol, narkotika, doping, tobak)
  • Ökad fysisk aktivitet

Kontakt

Jonas Karlsson

Verksamhetschef Folkhälsa och samhälle

019-17 55 88