En man springer brevid ett barn som cyklar

Vi arbetar för en jämlik och jämställd folkhälsa i Örebro län

Sidan uppdaterades: 19 mars 2024

Hälsofrämjande fysisk aktivitet | Pep Kommun Örebro län | Rörelsesatsning i skolan | Mat- och rörelsesatsning i förskolan | Kost och nutrition | Fritidsbanken | Antidoping

Sedan många år har RF-SISU Örebro län ett folkhälsouppdrag. Uppdraget är en överenskommelse där vi jobbar i nära samverkan med Region Örebro län. Syftet är att stärka det hälsofrämjande arbetet i idrottsföreningar och lyfta dem som en viktig resurs i kommunens folkhälsoarbete. Idrott ger folkhälsa!

Tillsammans med Region Örebro län följer vi upp folkhälsan och idrottens utveckling utifrån gemensamt satta mål. RF-SISU Örebro läns folkhälsoinriktade arbete ligger i linje med Strategi 2025 med målet "Idrott för alla hela livet".

  • Jämlikhet i hälsa
  • Goda matvanor
  • Idrottsförening som hälsofrämjande arena
  • Jämställdhet
  • ANDT (Alkohol, narkotika, doping, tobak)
  • Ökad fysisk aktivitet