Glada barn hoppar runt

Rörelsesatsning i skolan bidrar till ökade skolresultat och bättre mående

Sidan uppdaterades: 15 september 2023

Forskning visar att barn och unga rör sig för lite. Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Samtidigt som vi vet att fysisk aktivitet är bra för barns mående, bidrar till bättre skolresultat och utvecklar rörelseförståelse. 

Rörelsesatsning i skolan handlar om att skapa utrymme och möjlighet till fysiska aktiviteter under eller i anslutning till skoldagen, för barn i årskurs F-6. Arbetet sker i samverkan med kommuner och skolor, i samspel med skolans läroplan för grundskolan och elevhälsan. För idrottsföreningar innebär det en ökad möjlighet att både inspirera till rörelse och värva nya medlemmar genom att erbjuda aktiviteter i samverkan med Rörelsesatsning i skolan. Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Målet är att nå 50 procent av landets skolor (F-6) där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde. Dessutom ska 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen

  • Skapa rörelseberikande miljöer och organiserade rastaktiviteter
  • Skapa samsyn för hela skolpersonalen gällande vikten av rörelse
  • Skapa samverkan med det lokala föreningslivet
  • Utbildning av skolpersonal i rörelseförståelse
  • Nätverksträffar med rektorer och elevhälsa

Sidan publicerades: 2 november 2022