Barn spelar baketboll

Vi arbetar med idrott och folkhälsa

Sidan uppdaterades: 12 september 2023

Kontakta oss | Styrelsens utskott | Styrdokument | Om hemsidan

RF-SISU Örebro län har två viktiga uppdrag. Ett idrottsuppdrag och ett folkhälsouppdrag. Dessa uppdrag går hand i hand mot våra gemensamma mål i Strategi 2025 som ska leda oss mot visionen ”Svensk Idrott - världens bästa”. Vi bedriver idrott i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. För att åstadkomma det behöver idrottsrörelsen samlas och jobba tillsammans. RF-SISU Örebro län är den samlande kraften som tillsammans med specialdistriktsförbund och föreningar bidrar mot den utvecklingen.

En stor del av vårt arbete sker ute hos våra föreningar och i länets kommuner, där våra idrottskonsulenter och folkhälsoutvecklare bidrar med inspiration och kunskap. Att engagera sig i en förening och idrotta tillsammans är bra för både individ och samhälle. Ökad fysisk och psykisk hälsa och social sammanhållning är exempel på värden som föreningsidrotten bidrar med.