Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 21 februari 2023

De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.