Samspel – för trygga barn och unga

Sidan uppdaterades: 31 januari 2024

Samspel är en satsning med syfte att skapa en trygg och inkluderande tillvaro för barn och unga när de idrottar/ägnar sig åt föreningsverksamhet. Genom Samspel samverkar sponsorföretag, RF-SISU Norrbotten, Rädda Barnen Region Nord och idrottsföreningar i länet.

Samspel är en sponsorsatsning som lanserades hösten 2022, på initiativ av LF Norrbotten. Den vänder sig till både idrottsföreningar och företag.

Företag som väljer att gå med gör gott genom att stödja projektet ekonomiskt. De har också möjlighet att ställa krav på att föreningar som ansöker om sponsorstöd är med i Samspel, och därigenom aktivt jobbar för en trygg och inkluderande verksamhet i föreningen.

Föreningar ansöker om att bli en samspelande förening och därigenom få möjlighet att ansöka om sponsorstöd från samspelande företag. Det är gratis att gå med. De som anmäler intresse kommer få hjälp av RF-SISU Norrbotten och Rädda Barnen att se över föreningens verksamhet. Tillsammans med klubben görs en nulägesanalys och en plan för vad föreningen behöver jobba med för att bli en godkänd samspelare. Kanske behöver föreningen arbeta fram en handlingsplan, se över sin värdegrund eller utbilda medlemmarna?

Varför ska din förening gå med i Samspel?

  • Det ger föreningen en kick att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet till att bli än tryggare och mer inkluderande, med stöd av RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter.
  • Föreningen blir mer attraktiv för sponsorer. Idag är företag väldigt noga med vad man vill bli förknippade med för värden.
  • Samspel blir ett skyltfönster mot sponsorer som värdesätter att det finns en nolltolerans mot kränkningar, hot och våld inom idrottsrörelsen.

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Stina Älverud

Idrottskonsulent

070-686 82 31

Folkbildning och föreningsutveckling

Gå med i Samspel

Både föreningar och företag kan bli samspelare. Läs mer om satsningen som vill skapa en trygg och inkluderande tillvaro för barn och unga när de idrottar/ägnar sig åt föreningsverksamhet.