Barn- och ungdomsidrott i Norrbotten

Sidan uppdaterades: 4 april 2024

Närmare 90 % av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, och det finns mycket vi kan göra tillsammans för att skapa utvecklande och inspirerande idrottsmiljöer för våra unga.

En majoritet av barn och ungdomar över sju år i Sverige deltar i organiserad idrottsverksamhet. Det gör idrotten till landets i särklass största fritidsaktivitet. I Norrbotten finns över 800 idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott. En genomsnittlig dag deltar väldigt många barn och unga i en föreningsaktivitet. Idrottsrörelsen har därför ett stort ansvar för att all verksamhet bedrivs på barn och ungas villkor.

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

En riktigt bra barn- eller ungdomsverksamhet är en verksamhet som går i linje med barns särskilda rättigheter (barnkonventionen) och med arbetet för att nå idrottsrörelsens gemensamma mål. Riksidrottsförbundet har tagit fram riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år.

Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer och ett antal konkreta insatser för att utveckla verksamheten.

De fem huvudriktlinjerna för barn- och ungdomsidrott är:

  • Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  • Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  • Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  • Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  • Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Läs mer om riktlinjer för barn- och ungdomsidrott på rf.se

Ladda ned Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott (pdf)

Ladda ned kortversionen av Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott (pdf) Pdf, 2 MB.

Det ska vara roligt att tävla

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

Under senare år har en tydlig attitydförändring skett i svensk idrottsrörelse. Allt fler föreningar står bakom principen att tävla på barns villkor. Många av idrottsrörelsens specialidrottsförbund har sett över sina tävlingssystem och infört förenklingar och anpassningar. Ett antal lagidrotter beslutat att ta bort tabeller i serier och cuper med barn under 13 år.

Förändringarna har tillkommit utifrån aktuell forskning om barn och ungdomars utveckling. Förbunden vill att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas när de idrottar. På så sätt får de både fler aktiva och ökar chanserna att vinna fler framtida medaljer.

Länk till vår sida "Det ska vara roligt att tävla"

Säkra barn och ungas medbestämmande

FN:s barnkonvention är numera lag i Sverige och den gäller också för idrottsrörelsen. Har din förening koll på vad det innebär och hur det påverkar er verksamhet? På vilket sätt säkrar din förening barn- och ungas medbestämmande?

Länk till vår sida om "Barns medbestämmande"

Vanliga frågor och svar om barn- och ungdomsidrott

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott.

Vanliga frågor och svar om barn- och ungdomsidrott.

Trygg idrott

Alla ska ha rätt till en trygg idrottsmiljö med nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp. Men ibland far barn illa på olika sätt. På vår sida om trygg idrott hittar du en lista över stödfunktioner som ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp. Där finns också tips på hur ni jobbar förebyggande i föreningen.

Länk till vår sida om Trygg idrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Föreningar och förbund kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin barn- och ungdomsidrott.

Här hittar du alla våra ekonomiska stöd

Stöd att få från RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter kan hjälpa din förening att ta ett helhetsgrepp kring föreningens barn- och ungdomsidrott. Tillsammans analyserar vi nuläget och vad föreningen mår bra av att utveckla och tar därefter fram en utbildnings- och utvecklingsplan utifrån ert behov. Vi tipsar också om vilka ekonomiska stöd som finns att söka.

Kontakta våra idrottskonsulenter så berättar vi mer.

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du samlad information om hur föreningar ska bedriva barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets webbplats.


Sidan publicerades: 23 november 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Riksidrottsförbundets vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten.

Var med och skapa en trygg idrott för alla. Fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Viktigt för föreningen:

  1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.