Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 30 januari 2024

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet (RF) och RF-SISU Norrbotten har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Riktlinjer och mål mot 2025

Rörelsesatsningen är en del av RF:s ordinarie verksamhet. Enligt riktlinjer som sträcker sig till 2025 ska satsningen ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen.

För idrottsföreningar innebär det en ökad möjlighet att både inspirera till rörelse/folkhälsa och värva nya medlemmar bland barn och ungdomar. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen till och med år 2025:

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

Så fler ska vilja, våga och kunna vara aktiva

Tillsammans skapar vi förutsättningar

RF-SISU Norrbotten vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. Vi kan bidra med nycklar och stöd, men det hälsofrämjande arbetet bör vara ett gemensamt ansvar för hela skolan. Allt tyder på att fysisk aktivitet och rörelse bidrar positivt till elevers lärande och prestation i skolan och bidrar till att minska antalet kränkningar.

På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett aktivare liv, gärna som deltagare och medlem i föreningsdriven idrott. Vi vill dessutom bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen.

Är du idrottsledare eller har ett utvecklingsuppdrag i en idrottsförening som ligger i närheten av våra samverkande skolor, så kan du och din förening bidra! Ta kontakt med oss så tittar vi gemensamt på vilka möjligheter som finns att nå ut till skolornas elever med just er idrott.

Stöd och verktyg

Webbplats med stöd och material till Rörelsesatsning i skolan

Riksidrottsförbundet har genom regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan tagit fram en webbplats som riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi i samverkan får fler barn att röra sig och idrotta. Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje. I förlängningen bidrar detta både till förbättrad folkhälsa och skolresultat samt möjlighet för föreningar att utvecklas och växa.

Länk till webbplatsen Rörelsesatsning i skolan - stöd och material

Tips från de olika idrotterna ska inspirera till rörelse

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du material från många av RF:s olika idrotter (förbund), som ska inspirera er skola till mer rörelseglädje! Här kan ni lära känna idrotterna, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar. Kika runt och se vad som passar just er – låt barnen testa och hitta sin grej. Ingen förkunskap behövs och aktiviteterna kan lätt användas som rörelsepauser i klassrummet, på rasten, på fritids eller på fritiden.

Länk till sidan Inspiration till rörelse och idrott på rf.se

Snacka om rörelse med barn

För att få barn och unga att röra på sig mer, krävs att de skapar en egen inre motivation för rörelse. Den förändringen hos det enskilda barnet bör alla vuxna hjälpas åt med – både i skolan, i hemmet och i idrottsföreningen. Rörelsesatsningen har tagit fram en film och en samtalsguide som kan vara till hjälp i det arbetet.

Länk till sidan "Snacka om Rörelse" med tips om ni kan prata om rörelse och idrott med barnen.

Mer om Rörelsesatsningen i skolan på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du fördjupad läsning om Rörelsesatsningen i skolan, rörelseförståelse och vikten att röra på sig. Här finns material, inspiration, forskning och fakta.

Till rörelsesatsningen på RF:s webb

Sidan publicerades: 21 november 2022

Kontakt

Jonas Näslund

Idrottskonsulent

070-272 51 08

Samordnare rörelsesatsning i skolan

Stöd och material

Tips och ideer om hur vi får fler barn att röra på sig och idrotta. För skolor, idrottsföreningar, vårdnadshavare och kommuner.

Tips från idrotter

Material från många av RF:s olika idrotter (förbund). Lär känna idrotterna, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar.

Anslutna skolor i Norrbotten