ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 24 januari 2024

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Nedan presenteras de olika stöd som föreningar kan söka.

Behöver ni hjälp i ansökningsförfarandet hjälper vi till med det. Har du tankar på att starta ett projekt, söka något projektbidrag eller annat ekonomiskt stöd – ta gärna kontakt med med våra idrottskonsulenter på RF-SISU Gotland för att få hjälp.

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år, samt personer med funktionsnedsättning. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Läs mer om LOK-stödet

Projektstöd IF barn och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025. Den svenska idrottsrörelsen har två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. Därför prioriteras två områden 2022-2023 för att kunna nå målen 2025.

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.
Läs mer om projektstöd IF barn och ungdom

Projektstöd IF Idrott 65+

RF-SISU Gotland har nu möjlighet att bevilja projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre - vi kallar det för Idrott 65+.

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Läs mer om Projektstöd IF Idrott 65+

Projektstöd IF anläggning

Riksidrottsförbundet (RF) vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. För att bidra till det och skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.
Finns även riktade medel som man kan söka för paraidrott.
Läs mer om projektstöd IF anläggning

Projektstöd IF återstart

Med syfte att stimulera uppstart av verksamhet finns nu ett projektstöd att söka för de gotländska idrottsföreningarna för att kunna utveckla sin barn-ungdomsverksamhet efter pandemin.

Läs mer om Projektstöd IF återstart

Regionmiljonen 2024

Region Gotland tilldelar RF-SISU Gotland en miljon kronor 2023 i extra verksamhetsstöd för att möjliggöra för föreningar att söka stöd.
Läs mer om Regionmiljonen

Arvet

Robert Hägg testamenterade 2018 delar av sina tillgångar till RF-SISU Gotland för att främja och utveckla gotländsk damidrott. Cirka 450 000 kronor finns årligen att söka för de gotländska idrottsföreningar som vill utveckla sin förening och gotländsk damidrott, långsiktigt och hållbart.

Läs mer om Arvet

Resebidrag

Statligt resebidrag ges bidrag till personbiljetter i åldern 21 år och äldre samt till fordon. Det regionala bidraget ges bara för personbiljetter och gäller till föreningar med ungdomsverksamhet i åldern 12-20 år.
Läs mer om resebidraget

Destination Gotlands marknadsstöd

Resestöd med idrottsrabatterade resor för den gotländska idrotten.
Läs mer om marknadsstödet

SDF-bidrag

Stöd till specialdistriktsförbunden för att stimulera till aktivitet och utveckling av verksamheter för ungdomar i åldern 7-25 år som ligger i linje med idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten Vill”.
Läs mer om SDF-bidraget

SDF-bidrag Ombudsidrotter

Ombudsidrotternas SDF-bidrag ska användas till idrottsgemensamma aktiviteter inom sin idrott.
Läs mer om SDF-bidrag Ombudsidrotter Pdf, 188 kB.

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Gotland erbjuder folkbildning i föreningar och förbund för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi har folkbildningsresurser som kan användas till att minska föreningens kostnader för utbildningsinsatser i föreningen. Kontakta våra idrottskonsulenter.
De kommer gärna ut till föreningen och berättar mer om det stöd vi kan vara och erbjuda.

Återstartsstöd specialidrottsförbund

Några specialidrottsförbund har återstartsstöd för sina föreningar. Respektive specialidrottsförbund bestämmer själva vad som kommer att vara sökbart och hur mycket pengar som finns tillgängligt.

Stöd från Swedbank

Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa stöttar i samarbete med RF-SISU Gotland idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. Stödet prioriterar stöd till föreningsägda anläggningar, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”.
Läs mer om stödet

Utvecklingsprojekt Leader Gute

Leader Gute fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt på Gotland och kan sökas av föreningar, organisationer och företag. En förutsättning är att projekt som får stöd ska vara till nytta för många, ge möjlighet till gemensamma aktiviteter och en hälsofrämjande vardag.
Hos Leader Gute finns också möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt ansöka om så kallade miniprojekt. Det är stöd till mindre insatser på 15--30 000 kronor för att utveckla närmiljön och kan handla om att ta fram vandrings- eller kulturleder, tillgänglighetsanpassa, anlägga grill- och sittplatser, ta fram informationsmaterial och skapa aktiviteter i bygden.
Läs mer om Leader Gutes utvecklingsprojekt

Stöd till Fritidsarrangemang

Stöd kan sökas för enskilda tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands fritidsutbud och Gotland som mötesplats. Stödet ges till arrangemang som stärker devisen Gotland – Idrottens ö, arrangerande av idrottstävling eller läger, resor till och från stora idrottsevenemang, höst-, jul- och sportlovsarrangemang.
Läs mer om Region Gotlands stöd till fritidsarrangemangSidan publicerades: 26 september 2022