idrott 65+

Projektstöd IF Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 6 maj 2024

Så funkar stödet

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Sök stöd inom två huvudområden

  1. Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  2. Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Dessa avgränsningar gäller för projektstödet

  • Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Dessa fyra kvalitetskriterier kommer att användas

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).

Söka medel

När er förening vill söka medel för att inkludera och utveckla idrottsverksamheten för målgruppen 65+ i er förening, kontakta Rina på 072-076 42 78 eller rina.muttoni@rfsisu.se .

Exempel på föreningar som sökt och fått medel

Endre IF Senior innebandy
Visby TK Tennis på studs
Austur islandshästförening

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Rina Muttoni

Idrottskonsulent

0720764278

Idrottsansvar: innebandy, klättring, Sätt Gotland i rörelse, Idrott 65+