Medel från Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa

swedbank

Sidan uppdaterades: 11 mars 2024

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa kommer även år 2024 att fördelar medel till föreningarna på Gotland i samverkan med RF-SISU Gotland. Datum för när ansökan för föreningarna på Gotland öppnar diskuteras just nu med ALFA stiftelsen. Stödet är uppdelat på tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling.

Om stödet

Syftet är att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet. I samråd med RF-SISU Småland har stiftelsen beslutat att prioritera stöd inom tre områden:

I samråd med RF-SISU Gotland har stiftelsen beslutat att inledningsvis prioritera stöd inom tre områden:

1) Föreningsägda anläggningar
- stöd till renoveringsprojekt
- stöd till energi- och miljöprojekt
2) Unga ledare
- utveckla era unga ledare i föreningen. Kan vara utbildningar men även att stärka ungdomsdelaktigheten i föreningen
3) Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”.
- hur ni som förening kan utveckla former och strukturer för träning och tävling som passar barn och ungdomar.

Ansökningblankett Pdf, 270 kB.
Sista ansökningsdag är 31 oktober 2024.

Återrapport Pdf, 566 kB.

Ta gärna kontakt med din idrottskonsulent för stöd till er ansökan.

Om Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa är en stor och engagerad ägare i Swedbank som driver sparbanksidéns tankar om sparande, långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten ska göra nytta där den uppstått. Från den aktieutdelning stiftelsen får genom ägandet i Swedbank kan man dela ut bidrag inom sitt verksamhetsområde.

Stiftelsen verkar genom det den äger och är angelägna om att Swedbank synliggörs när de lämnar bidrag. Föreningar som erhåller bidrag förväntas delta vid gemensam samling i januari, i samband med offentliggörande av erhållna bidrag. Bidragen som ges ska inte ha karaktär av sponsring utan ska bidra till utveckling av ett specifikt område som långsiktigt känns angeläget för samhällsutvecklingen. Det finns 60 000 kr att fördela.


Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Anna Samelius

Idrottskonsulent

0498207066

Idrottsansvar: orientering, skidor, skidskytte, och kontaktperson barn och ungdom och trygga idrottsmiljöer