Arvet

Arvet

Sidan uppdaterades: 14 mars 2023

Med orden ”för att främja och utveckla gotländsk damidrott” testamenterade Robert Hägg 2018 delar av sina tillgångar till RF-SISU Gotland. Cirka 450 000 kronor finns årligen att söka för de gotländska idrottsföreningar som vill utveckla sin förening och gotländsk damidrott.

Arvet ska gå till idrottsföreningar som vill utveckla damidrotten på Gotland, både långsiktigt och hållbart. Det innebär bl.a. att de satsningar som genomförs med medel från Arvet ska utveckla dam- och flickidrotten så att fler flickor och damer kan idrotta på lång sikt. Man kan tänka – vad behöver vi göra nu och framöver för att fler flickor och damer ska kunna vara aktiva i vår förening om 5-10 år? Hur får vi fler av dem som är aktiva idag att stanna kvar i föreningen även efter att de slutat idrotta? Tänk gärna brett och stort!

Styrelsen har beslutat att Arvet inte stödjer anställning eller ordinarie verksamhet, utan utveckling av verksamhet för att stärka damidrotten på Gotland långsiktigt.

Ansök om arvetmedel

Ta kontakt med din idrottskonsulent för att få stöd i ert arbete med idéer och ansökan.

I ansökan ska ingå:
- vad ni vill göra.
- hur ni vill göra det.
- hur mycket det kostar.
Kom ihåg, projektet/satsningen ska vara långsiktig och hållbar.
Ansökan skickas till Anna-Sara Fire

Beslut om stöd tas sedan i beslutsgruppen bestående av styrelseledamöter och anställd på RF-SISU Gotland.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022