regionmiljonen

Regionmiljonen

Sidan uppdaterades: 14 mars 2023

Regionmiljonen är Region Gotlands extra verksamhetsstöd. Det finns återigen en miljon kronor i potten som väntar på att komma till användning.

Stora delar av den gotländska idrottsrörelsen har haft det tufft under pandemin. Träningar och tävlingar har ställts in eller behövt anpassas och det mesta tyder på att idrotten har tappat medlemmar i alla åldersgrupper. Region Gotland och RF-SISU Gotland kraftsamlar nu för att bidra till en gemensam återstart.

Temporära verksamhetsstödet på en (1) mnkr tilldelas RF-SISU Gotland för att underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse för barn, ungdomar och pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Det ska framför allt vara fokus på rekrytering av nya medlemmar samt behålla de som redan är i verksamheterna.

Detta gäller både deltagare och ledare i föreningarna.

Dessa medel ska vara sökbara för alla föreningar inom fritidssektorn som gör insatser som möter kriterierna ovan.

Folkbildning

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan som en hjälp i ert planeringsarbete. Kontakta också er idrottskonsulent vid RF-SISU Gotland för ev. hjälp.
Lärgruppsplanen hittar ni här. Pdf, 218 kB.

Ansökan

Vi har gjort ansökningsförfarandet så enkelt som möjligt. Vi har delat upp ansökningsperioderna månadsvis (ej juli). Vi tar beslut ca. en vecka efter ansökningsmånadens utgång och utbetalning sker därefter.

Ansökningsdatum för temporära verksamhetsstödet nr 3 blir den 15/12-22 samt för 2023: 31/1, 28/2, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6 och 30/8

Här hittar du ansökningsblanketten. OBS! Ladda först hem blanketten och fyll därefter i den och skicka in.

Ansökan Pdf, 589 kB.

Återrapport

Uppföljning och slutredovisning bör ske senast en månad efter föreningens satsning är slutförd. Dock senast 31/12 2023.

Här hittar du återrapporten:

Återrapport Pdf, 613 kB.

Skicka din ansökan - samt återrapporten - till gotland@rfsisu.se märk e-posten med ”Regionmiljonen 2023”. Eller skriv ut den och lämna in på Idrottens Hus.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Annelie Blixt

Idrottskonsulent

0498203723

Idrottsansvar: flygsport, judo, skateboard, sportdykning, simidrott, triathlon, sportdans, cykel, gymnastik och Antidoping