Tidiga insatser för asylsökande

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2023

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) riktar sig till asylsökande i åldern 18 år och uppåt. Att som asylsökande ägna sig åt en meningsfull sysselsättning och bli en del av en gemenskap ger möjligheter till en lite lättare vardag när väntan är lång.

Att få träna kroppen kan göra att både det fysiska och det psykiska måendet stärks vilket är ett av våra mål. Ett annat mål är att skapa förutsättningar för att möta människor i föreningslivet, vara med på deras aktiviteter och bli en del av föreningslivet.

I pågående TIA-projekt har vi flera goda exempel på hur individer i asylprocessen har gått från deltagare till ledare i våra aktiviteter och sedan vidare till att leda aktiviteter i lokala idrottsföreningar. Det har i sin tur sänkt trösklar för andra i målgruppen att bli aktiva medlemmar i de specifika idrottsföreningarna.

Projektet ägs av RF-SISU Västmanland men finansieras med TIA-medel ifrån Länsstyrelsen.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Kontakt

Martin Hammarlund

Idrottskonsulent

010-476 48 91

Tidiga insatser för asylsökande, Fritidsbanken, IOP Pettersberg.