Äldre personer som tränar på gym.

Skapa och utveckla verksamhet för äldre

Sidan uppdaterades: 2 november 2023

Ansökningsformulär Word, 92 kB. | Tips på insatser för ett hälsosamt åldrande

Projektstöd IF Idrott 65+ syftar till att utveckla verksamheten i idrottsförening i enlighet med Strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för personer 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen
    Stödet kan bland annat gå till kompetenshöjande insatser för ledare och aktiva (idrottsövergripande utbildningar) samt process- och utvecklingsarbeten.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen
    Stödet kan bland annat gå till mindre materialinköp och prova på-verksamhet samt samverkansinsatser med andra föreningar/organisationer (t.ex. pensionärsorganisationer)
  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper.

Obs! Ansökan görs i samverkan med er idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline. Projekt kan pågå som längst till och med 31 dec 2025. Tänk på att er ansökan ska vara beviljad innan projektet startar, ta därför kontakt i god tid.

Sidan publicerades: 25 november 2022