Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Gävleborg.

Syftet med projektstödet är:

 • att skapa förutsättningar för länets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Syfte och mål är:

 • att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025. Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott ska vara vägledande.
 • att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening.

Villkor:

Förening som söker projektmedel måste följa idrottens riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer som är:

 • Trygghet
 • Delaktighet
 • Glädje
 • Allsidighet
 • Hälsa

Idrottsföreningen ska koppla satsningen till en eller flera av dessa fem riktlinjer. Det ska även finnas en långsiktig koppling till strategi 2025.

Läs mer om riktlinjerna och få inspiration här

Målgrupp:

Barn och ungdomar 7-25 år samt personer med funktionsnedsättning.

Stödpaket för att komma i gång smidigt

Vi har tagit fram ett antal färdiga stödpaket inom några viktiga områden - hör av er till er idrottskonsulent för att ta del av dessa:

Inget krångel!

Att söka projektmedel för barn- och ungdomsverksamhet är enkelt:

 • Ingen deadline för ansökan.
 • Enkelt ansökningsförfarande i IdrottOnline – kontakta gärna din idrottskonsulent om du behöver hjälp.
 • Enkel återrapportering i IdrottOnline.

Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent, ansökningsperioden är löpande och ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas. Utveckla er idé tillsammans i föreningen och involvera gärna målgruppen i samtalen.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Du kan även söka projektmedel hos ditt specialidrottsförbund. Du kan inte söka för samma satsning hos oss som hos ditt SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.

Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Sidan publicerades: 8 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.