Sök stöd för:
Trygghetsperson i föreningen

Sidan uppdaterades: 18 augusti 2023

Din förening kan söka stöd för att utse en, eller helst två, personer till trygghetspersoner.

Personen/personerna som utses ska inte ha andra omfattande uppdrag i föreningen.

Trygghetspersonernas uppgifter är:

  • Skapa rutiner och ta fram eller uppdatera styrdokument för föreningens proaktiva och reaktiva arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer.
  • Se över rutinerna för hanteringen av begränsat registerutdrag.
  • Stötta aktiva, ledare och föräldrar i frågor som berör trygga idrottsmiljöer inom föreningen.
  • Delta på två-fyra träffar som arrangeras av RF-SISU Gävleborg.

Syfte med det sökbara stödet:

En trygg idrottsmiljö är fri från kränkande behandling, mobbing, trakasserier, sexuella övergrepp och våld.

Med en god struktur och höjd kunskap i föreningen om hur man kan skapa och upprätthålla en trygg idrottsmiljö är förhoppningen att fler barn och ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg.
Länk till Kontakta idrottskonsulent


Sidan publicerades: 22 juni 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.