Sök stöd för:
Skolsamverkan i ”LOK-svagt” område

Sidan uppdaterades: 22 juni 2023

Om din förening har, eller vill ha, verksamhet i ett så kallat LOK-svagt område så kan ni söka stöd för uppsökande verksamhet i skolor i området.

LOK-svagt område = Geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar.

På LOK-kartan kan ni se vilka områden där föreningsidrotten har stor potential att växa. Finns er förening inom något av de röd/orange/gul-färgade områdena?

Länk till den interaktiva LOK-kartan

Kartbild över Mellansverige med olika områden markerade i olika färger.

Föreningens uppgift är:

  • I dialog med skola erbjuda och genomföra aktivitet vid minst 3 tillfällen under, eller i direkt anslutning till, skoltid (LOK-stöd ska sökas för aktiviteterna).
  • Ta fram ett informationsblad till eleverna innehållandes nödvändig information om föreningen och dess verksamhet som elever kan ta med hem till vårdnadshavare.
  • Ha en tydlig plan för vilka verksamheter/aktiviteter man erbjuder i ett nästa steg och erbjuda dessa i ovanstående info-blad.

(Stödet skulle kunna gå till t.ex. material, arvodering av ledare tryckkostnader, marknadsföring osv)

* Föreningen ska söka LOK-stöd alt. börja söka LOK-stöd för att kunna ta del av stödet.

Syfte med det sökbara stödet:
Ökade möjligheter för barn och unga att upptäcka och intressera sig för idrotter och föreningsliv i närområdet.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg.
Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 22 juni 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.