Sök stöd för att:
Starta ny verksamhet i ”LOK-svagt” område

Sidan uppdaterades: 22 juni 2023

Om din förening vill starta verksamhet i ett så kallat LOK-svagt område så kan ni söka stöd för det hos oss.

LOK-svagt område = Geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar.

På LOK-kartan kan ni se vilka områden där föreningsidrotten har stor potential att växa. Finns er förening inom något av de röd/orange/gul-färgade områdena?

Länk till den interaktiva LOK-kartan

Kartbild över Mellansverige där olika områden är markerade med olika färger.

Föreningens uppgift är:

  • Flytta del av, alt starta upp ny, verksamhet på ny geografisk plats än tidigare/ordinarie verksamhet.
  • Erbjuda verksamheten under minst en termin/säsong.

(Stödet skulle kunna gå till kostnad för aktivitetsyta, transport av material, behov av nytt/annat material, bjuda på något vid första tillfället för att locka deltagare osv.)

* Föreningen ska söka LOK-stöd alt. börja söka LOK-stöd för att kunna ta del av stödet.

Syfte med det sökbara stödet:
Ökade möjligheter, främst för barn och unga, att idrotta i närområdet.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg.
Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 22 juni 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.