Huvudövning – skapa en kultur

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Hälsa alla välkomna och berätta vad träffen ska handla om. Checka därefter in och starta sedan övningen. Innan ni avslutar checkar ni också ut.

DEL 1

Dela in deltagarna i mindre grupper. Gå igenom övningen och därefter ber du dem att svara på frågorna längre ner.

DEL 2

Alla grupper får berätta var de har kommit fram till samtidigt som du noterar svaren. Du som ledare kan få hjälpa till att ställa vissa följdfrågor eller be deltagarna att beskriva vad de menar. Viktigt för att alla ska ha samma bild av vad ord och begrepp betyder.

DEL 3

Som ledare sammanfattar du samtalen. Du kan med fördel skriva upp det på ett ställe där det syns för alla i gruppen. Du kan också skicka ut det till alla föräldrar eller berätta om arbetet vid nästa föräldramöte.

Frågor

  • Det här ska vi göra för att alla ska trivas och må bra
  • Det här ska vi säga till varandra
  • Det här vill vi att våra föräldrar ska säga och göra
  • Det här vill vi att våra tränare ska säga och göra


Material

Eventuellt papper och penna

Syfte

Den här övningen är en process för att skapa en gemensam kultur. Tillsammans i gruppen kommer ni överens om vilka beteenden och förhållningssätt ni vill ha. Både för de aktiva, men även för ledare och föräldrar. Att ha gemensamma ”spelregler” bidrar till både ökad trygghet och större förtroende för varandra i gruppen.

Tips

Skriv ner svaren, och sätt upp dem på ett ställe där alla kan se dem.
Kommunicera era regler och förhållningssätt till föräldrarna. De kan hjälpa både barn och ledare att skapa en schysst kultur.

Sidan publicerades: 5 december 2022