Tingsrydgymnasterna vet hur man involverar unga

Hos Tingsrydgymnasterna är ungas delaktighet en viktig del av föreningens kultur. I över 15 år har ungdomsstyrelsen funnits och ett gott samarbete mellan ordinarie styrelse och ungdomsstyrelsen har banat vägen för framgångarna.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024

Vi träffar Tingsrydgymnasterna på deras kansli i Tingsryd. Gemenskapen går att ta på nästan direkt, när fem styrelsemedlemmar och tre från ungdomsstyrelsen börjar berätta om ungas delaktighet i föreningen och hur samarbetet fungerar mellan den ordinarie styrelsen och ungdomsstyrelsen.

För att förstå hela historien behöver vi backa bandet. Rejält.

Tingsrydgymnasterna bildade en egen förening 1978, när de gick ur samarbetet med TAIF, ishockeyföreningen i Tingsryd. Inte lika långt tillbaka, men nästan, har dagens styrelse varit med i föreningen. Från aktiva som barn till styrelsemedlemmar. På nära håll har de sett, och hjälpt, föreningen utvecklas till hur den ser ut i dag.

– De flesta av oss har varit med i styrelsen i nu 20–30 år, med några få undantag. Vi i styrelsen är präglade själva eftersom vi har varit med sedan vi har små. Vi vill att alla ska vara med, på danser och uppvisningar till exempel, men också som ledare. Det tror jag gör mycket, berättar Karin Johansson, ordförande i föreningen.

Samtliga stämmer in på det Karin säger, och Agneta Halléhn, kassör, talar även om den föreningens kultur.

– Det finns en kultur i föreningen. När man var liten tittade man på de stora tjejerna i den stora gruppen – för dit ville man. Sedan blev man hjälpledare och därefter ledare, sedan upplockad i Tingsrydsflickorna. Mycket av den kulturen lever kvar så många av de unga i dag ser att man kan plockas upp och utvecklas, och då är det roligt att vara med.

Ungdomsstyrelsen väletablerad i föreningen

Utöver styrelsen finns även en ungdomsstyrelse som är till för de unga i föreningen. Den är inte helt olik den ordinarie. Ungdomsstyrelsen har förvisso inte funnits lika länge, men med drygt 15 år som aktiv har den blivit en viktig del i föreningen. Att ungdomsstyrelsen såg dagens ljus har de deras förra idrottskonsulent på RF-SISU Småland, Janina Forslund, att tacka. Under ett möte diskuterades ledarskap i föreningen och idéen om en ungdomsstyrelse föddes.

Den första ungdomsstyrelsen var tydlig med att de behövde få befogenheter från styrelsen för att få göra något. Från en början var det inte helt enkelt att släppa taget, men styrelsen är eniga i att man måste våga testa om ungdomarna kommer med en idé. Enklast är att börja med små saker för att sedan bygga på med andra, större uppgifter. I dag är ungdomsstyrelsen helt självgående och idéer som kommer från dem är snarare en regel än ett undantag. Maja och Wilma är två av medlemmarna i ungdomsstyrelsen och trivs med ansvaret.

– Man får ta mycket ansvar och det är väldigt kul. Vi fixar mycket inför uppvisningarna, håller i ledaravslutningar med tävlingar och aktiviteter och sköter sociala medier. Vi gör lite allt möjligt, berättar dem.

Foto: Lars Andersson och Maja Johansson. Bilderna visar Tingsrydgymnasternas verksamhet med unga ledare, olika träningsgrupper och den årliga showen.

I dagsläget består ungdomsstyrelsen av fem tjejer som alla har varit med i föreningen sedan de var små. Meja är det senaste tillskottet som gick med för att testa något nytt, dessförinnan har hon varit ledare. Är det något som Tingsrydsgymnasterna är duktiga på, är det att lyfta ungdomarna i föreningen. Vid ung ålder får de chansen att vara hjälpledare och om de sedan vill, fortsätta utvecklas till ledare. Lägg därefter till ungdomsstyrelsen där chansen till ytterligare utveckling är stor.

– Tänk att man som 15- eller 16-åring ha ansvar för koreografi, närvaro, utbildning, framförande och föräldrakontakter. Vilken kompetens man får som man sedan kan ha med sig i livet, säger Agneta.

Samarbetet viktigt för att det ska fungera

En som varit med i ungdomsstyrelsen som ung och som tagit steget till den ordinarie styrelsen är Sara Waldemar. För henne var det naturligt när hon fick frågan för ett par år sedan. Klivet till den ordinarie styrelsen blev inte så stort som det kan bli, på grund av tidigare erfarenhet från ungdomsstyrelsen. I dag är hon, förutom styrelseledamot, även kopplingen mellan de båda styrelserna.

– När vi håller styrelsemöte är det alltid en punkt som heter ”ungdomsstyrelsen”. Där har har jag kontakt med dem innan mötet berättar och stämmer av om det är något som de vill ta upp med oss. Någon gång varje termin brukar en eller flera personer från ungdomsstyrelsen även sitta med på mötena.

Alla i rummet beskriver däremot samarbetet mellan dem som flytande, och frågorna behandlas ofta innan det är dags för styrelsemöte. Ungdomsstyrelsen har även egna möten där tankar och idéer bollas, och aktiviteter planeras.

Det största samarbetet mellan den ordinarie styrelsen och ungdomsstyrelsen är den årliga showen som genomförs en gång per år. Där ordnas bland annat med middag, dans med egen koreografi, ljud med egna mixade låtar, ljus, och kläder. En indikation på hur populär showen är fick de förra året när de drygt 800 biljetterna sålde slut på mindre är 15 minuter. Sammanlagt hjälper runt 130 medlemmar till under showen – som nu också blivit en del av Tingsrydgymnasternas kultur. Att kulturen präglar framgången - det stämmer samtliga i rummet in i.

– Det är jätteroligt att alla vill och kan göra det tillsammans. Det visar på att man kan ha roligt tillsammans även om man är 16 och 60 år!

Sidan publicerades: 13 juni 2024

Foto: Lars Andersson. Från Tingsrydgymnasternas årliga show där cirka 130 medlemmar samarbetar.

Vill din förening också satsa på unga?

Kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Småland för stöttning. Vi erbjuder föreningar stöd med att komma igång och hjälper gärna till med material och utbildning.

Tips! Genomför ett processarbete i föreningen

Hösten 2023 genomförde ungdomsstyrelsen i Tingsrydgymnasterna ett processarbete tillsammans med RF-SISU Småland. Där diskuteras det hur ungdomsstyrelsen kan arbeta och vilket ansvar man kan ha. Även frågor om hur samarbetet mellan den ordinarie styrelsen och ungdomsstyrelsen ska fungera behandlades.