Frukostföreläsning om generationskrockar i vardagen

Josefin Arenius från We Are Mountain hjälper oss att förstå hur vi kan motivera och förstå oss på den generation vi möter.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2023

I samarbete med Tillsammans erbjuder vi frukostföreläsningar för att inspirera och sprida det föreläsarutbud som finns för länets föreningar att ta del av via oss på RF-SISU Örebro län. Vid varje föreläsningstillfälle kommer vi att lotta ut fem gratis frukostar för de som har anmält sig via respektive föreläsningslänk. Vinnarna kommer att meddelas på plats.

Plats:

Tillsammans, Rudbecksgatan 52C, Örebro

Datum:

fredag 28 april 2023

Starttid:

Kl. 07.30

Sluttid:

Kl. 08.30

Sidan publicerades: 21 februari 2023