Ett gäng unga tjejer som får instruktioner av sin idrottsledare i en träningshall.

Värdegrunden bidrar till en tryggare idrott

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Barn- och ungdomsidrott | Barnkonventionen | Registerutdrag | Schysst snack | Vanliga frågor och svar

En trygg idrott är fri från diskriminering, kränkningar och våld. Alla ska känna sig välkomna, delaktiga och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill hjälpa föreningar att skapa en så trygg och hållbar föreningsmiljö som möjligt. Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund bör vara basen inom all föreningsverksamhet.

Vi uppmuntrar alla föreningar att ta fram en egen värdegrund som bygger på dessa grundpelare. Värdegrunden bör även gå i linje med Barnkonventionen och Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Att kräva registerutdrag från Polisen från sina ledare och andra funktionärer som har kontinuerlig och nära kontakt med barn på är ytterligare ett sätt att jobba förebyggande för en trygg idrott.

Om värdegrunden skulle brytas finns hjälp att få, antingen via sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Örebro län, Idrottsombudsmannen eller RF:s visselblåsartjänst.

Idrotten vill är idrottsrörelsens gemensamma idéprogram som omfattar såväl verksamhetsidé, vision och värdegrund. Den gemensamma värdegrunden omfattar följande ledstjärnor:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Som stöd i arbetet finns materialet Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer Pdf, 2 MB. och kunskapsportalen Trygg och inkluderande idrott med verktyg och metoder för att skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer i din förening.

Oavsett omfattning är det bra att vara förberedd om en kris skulle uppstå. Med anledning av våldet som eskalerar i samhället är det av ännu störra vikt att vidta säkerhetsåtgärder. Som stöd i arbetet med att ta fram eller uppdatera föreningens krisplan finns ett stödmaterial för föreningar Pdf, 1 MB. med tips, råd och vägledning. Till materialet finns även ett arbetsblad Pdf, 85 kB. med frågeställningarna från häftet för att ni enkelt ska kunna komma igång med arbetet.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022