Människor som sitter samlade runt ett bord med lärgruppsmaterial på bordet.

Utbilda dig och din förening

Sidan uppdaterades: 2 november 2023

Utbildning och utveckling är centrala begrepp för oss hos på RF-SISU Örebro län. Vi anordnar regelbundet utbildningar och mötesplatser inom en rad olika områden. Utbudet är flexibelt och levande för att passa era behov.

Utbildningar inom en rad olika områden

I vårt utbud hittar du idrottsövergripande utbildningar som utformas efter samma kursplan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Med idrottsövergripande menas att de är utformade för att passa alla, oavsett idrott. Vi erbjuder även lokalt framtagna kurser som spänner över flera olika ämnesområden, exempelvis ledarskap, kost, träningslära och idrottsskador.

Flexibla mötesformer

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna ta del av våra utbildningar. De digitala verktygen ger oss möjlighet att öka flexibiliteten kring hur vi möts. Därför sker en hel del av våra arrangemang helt-eller delvis digitalt.

Sprid kunskapen i din förening

Våra utbildningar och mötesplatser är forum för både lärande och nätverkande. Vi bjuder in föreningar från hela länet och alla idrotter, vilket möjliggör möten och erfarenhetsutbyte över kommun-, idrotts- och föreningsgränser. Målsättningen är att varje utbildningstillfälle ska ge ringar på vattnet. Efter att du deltagit i någon av våra utbildningar ser vi gärna att du sprider kunskapen vidare i din förening genom att exempelvis starta en lärgrupp.

Lämna önskemål om utbildningar

På vår hemsida hittar du information om aktuella utbildningar. Är det något du saknar i vårt utbud får du gärna höra av dig med önskemål till din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

Utbilda dig med oss