Ett gäng barn och ungdomar som står på startlinjen på en löparbana.

Återstarta er verksamhet efter pandemin

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

Projektstöd IF Återstart syftar till att stimulera uppstarten av föreningars verksamhet efter coronapandemins effekter. Föreningar ska ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025. Stödet ska framför allt gå till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska användas till insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet och är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Stöd till folkbildning och utbildning
Stödet ska möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap och inkludering. Att öka mångfalden bland ledare är prioriterat.

Stöd till föreningsdemokrati
Stödet ska gå till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen, t.ex. ökat deltagande på årsmöten och ökad medlemsdelaktighet.

Stöd till IF i idrottssvaga områden
Stödet ska gå till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där idrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar (utifrån ett geografiskt perspektiv).

Vårmånaderna brukar för många föreningar även vara årsmötesmånader så missa inte chansen att ta del av projektstödspaketet Sätt guldkant på årsmötet för att locka fler medlemmar att ta del av föreningens viktigaste dag. Läs mer här Pdf, 716 kB..

Rekrytera och utveckla ledare
Få 5 000 kronor för att genomföra en process tillsammans med er idrottskonsulent. Målet är att stärka era ledare och göra en plan för er ledarförsörjning.

Dialogduk - återrekrytering Pdf, 87 kB.

Samla ledarteamet
Få 2 500 kronor för att genomföra en lärgrupp i syfte att stärka gemenskapen och utveckla ledarteamet. Materialet vänder sig till ledarteam och syftar till att skapa ett välfungerande team som planerar, genomför, utvecklar och kommunicerar systematiskt.

Samla ledarteamet - del 1 Pdf, 785 kB.
Samla ledarteamet - del 2 Pdf, 893 kB.
Samla ledarteamet - arbetshäfte Pdf, 1 MB.

Läs mer här Pdf, 983 kB..

Obs! Ansökan görs i samverkan med er idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline. Projekt kan pågå som längst till och med 31 dec 2024. Tänk på att er ansökan ska vara beviljad innan projektet startar, ta därför kontakt i god tid.

Sidan publicerades: 25 november 2022