Idrott för äldre

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023

Ett av idrottsrörelsens mål i Strategi 2025 är att vi ska kunna idrotta i idrottsförening genom hela livet. För att det ska ske måste svensk idrott vidareutveckla sin verksamhet så att den passar även för äldre. Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Som aktiv i en idrottsförening ges äldre möjligheten till mer fysisk aktivitet och en mer positivt social samvaro.


Äldre finns redan i idrottsrörelsen i så gott som varenda idrott och flera RF-SISU distrikt har många års erfarenhet av att samarbeta på olika sätt med kommuner och regioner för att öka aktiviteten bland de äldre. Med över 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre finns det dock utrymme för utveckling. SF har redan utvecklat sina idrotter att passa äldre. Kontakta ditt SF för att se hur de har utvecklat er idrott för att passa målgruppen. RF-SISU Gotland har möjligheten för de föreningar som vill satsa på målgruppen 65+, att söka medel för att komma i gång och utveckla sin verksamhet. Läs mer om Projektstöd IF 65+ här

 

 

Sidan publicerades: 8 december 2022

Kontakt

Rina Muttoni

Idrottskonsulent

0720764278

Idrottsansvar: innebandy, klättring, Sätt Gotland i rörelse, Idrott 65+