Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 14 maj 2024

Alla skolor i årskurserna F-9 i Dalarna erbjuds att medverka i Rörelsesatsning i skolan kostnadsfritt. Satsningen riktar sig till alla barn och ungdomar, men framför allt de barn som inte rör på sig tillräckligt.

Bakgrunden till Rörelsesatsning i skolan är att alltför många barn och unga sitter stilla. RF-SISU Dalarna hjälper och stöttar skolorna med processledning, utbildningar, föreläsningar, nätverksträffar och material, för att stimulera till mer rörelse. Vi vill inspirera till att barnen känner glädje och vill, kan och vågar delta i aktiviteter. Under skolåren skapar barn vanor som har stor inverkan på mående och hälsa hela livet.

Att skapa rörelseglädje i skolan är viktigt, och bidrar till att elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. Det ger eleverna goda förutsättningar för hållbar hälsa, välbefinnande och goda skolresultat.

Samverkan rörelsesatsningen och idrottsförening

Rörelsesatsning i skolan ska bidra till att skola och idrottsföreningar samverkar, för att erbjuda ungdomar möjlighet att prova olika idrotter och aktiviteter. Det ökar chanserna till att ungdomarna fortsätter att idrotta i en idrottsförening. Idrottsföreningen får en bra plattform att visa upp sig, samt möjlighet att rekrytera nya medlemmar. Samverkan kan ske på olika sätt, exempelvis vid friluftsdagar, temadagar, på raster eller i skol-IF.

Idrottsföreningar som samverkar med skolan kan få ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna.

Samverkan rörelsesatsningen och idrottsförening

Följeforskning

Rörelsesatsning i skolan samarbetar med Högskolan Dalarna och ett forskarteam som har sett positiva effekter av satsningen. Forskningen har hittills visat att vårt systematiska arbetssätt ökar chansen att få barn i rörelse. Vidare visar forskningen att rörelsesatsningen bidrar till att skapa goda relationer mellan elever, vilket ökar tryggheten i skolorna.

Se filmen där professor Michail Tonkonogi berättar om de positiva effekterna av Rörelsesatsning i skolan.

Mer info om följeforskning

Ta chansen att bli en Rörelserik skola!

Vill din skola delta i Rörelsesatsning i skolan, kontakta verksamhetsledare Eva Palm Uhlin

Samverkan rörelsesatsningen och idrottsföreningar

Rörelsesatsning material

Idrottsföreningar som samverkar med skolan kan få ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna.

Idrottens Dag

Rörelsesatsning material

Syftet är att få barn- och unga i rörelse. Genom att prova olika aktiviteter och komma i kontakt med lokala idrottsföreningar, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang inom idrotten.