Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 31 oktober 2023

RF-SISU Dalarna hjälper och stöttar skolan för att på olika sätt stimulera till mer rörelse. Att skapa rörelseglädje är viktigt. Det bidrar till att elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. Detta ger eleverna goda förutsättningar för en hållbar hälsa, välbefinnande och goda skolresultat.

Skolan erbjuds att medverka i satsningen kostnadsfritt. Den riktar sig till alla barn och ungdomar i årskurs F-6. Under 2023 kommer vi att börja arbeta med högstadiet, årskurs 7-9.

Idrottsföreningar erbjuds att samverka med intresserade skolor. Det ger idrottsföreningen chansen att visa upp sig samt möjlighet att rekrytera nya medlemmar.

Ta chansen att bli en Rörelserik skola!

Vill din skola delta i Rörelsesatsning i skolan, kontakta verksamhetsledare Eva Palm Uhlin

Högskolan Dalarnas följeforskning

Innebandytjejer Jämställdhet

Se inslaget om Rörelsesatsning i skolan där professor Michail Tonkonogi berättar om dess goda effekt.

– Jag är positivt överraskad, det verkar som man når målet med att få barn i rörelse, säger Tonkonogi.