Årskurs 7-9

Sidan uppdaterades: 17 januari 2023

RF-SISU Dalarna genomför Rörelsesatsning i skolan för årskurs 7 till 9 på uppdrag av Region Dalarna. Den nya satsningen till högstadiet är nationellt unik. Under 2022 har omvärldsanalys gjorts, material utvecklats samt två pilotskolor deltar. Från och med hösten 2023 erbjuds alla skolor i årskurs 7 till 9 att medverka i satsningen.

Bakgrunden är att alltför många ungdomar sitter stilla. Idag når bara 43 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna den rekommenderade nivån, på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Forskningen visar att ungdomar som rör på sig:

 • Kan koncentrera sig bättre
 • Får bättre arbetsminne
 • Lär sig bättre
 • Förbättrar sin psykiska hälsa
 • Sover bättre
 • Ökar sin rörelsekompetens
 • Ökar sitt självförtroende
 • Ökar sin motivation vill – kan – vågar
 • Känner glädje och social gemenskap

Målgrupp

Satsningen riktar sig till alla ungdomar i årskurs 7 till 9. Framför allt de ungdomar som inte uppnår de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Rörelserik skola – En dag i rörelse

RF-SISU Dalarna inspirerar skolor till att ge ungdomar möjlighet till rörelse under hela skoldagen. Ett smörgåsbord med olika aktiviteter, där skolan deltar med insatser utifrån sina förutsättningar. Det kan exempelvis vara olika rörelseaktiviteter, rörelsepauser, skol-IF och samverkan med idrottsföreningar.

Genom att skolan erbjuder rörelseaktiviteter under hela skoldagen ökar ungdomars chans att komma upp i den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

RF-SISU Dalarna erbjuder skolan

Alla skolor som deltar i satsningen har en rörelsekonsulent från RF-SISU Dalarna som stödjer skolan i sitt utvecklingsarbete. RF-SISU Dalarna erbjuder följande stöd:

 • Processtöd att ta fram handlingsplan för ökad rörelse i samband med skoldagen
 • Utbildning till pedagoger
 • Att komma i gång med rörelserika aktiviteter
 • Inspirera till elevledda aktiviteter
 • Nätverksträffar och föreläsningar
 • En idébank med rörelseaktiviteter
 • En rörelsemapp med rörelsepauser och rörelsekortlek
 • Schabloner för skolgårdsmålning
 • Beachflagga

Att leda med rörelseförståelse

En viktig del för att ungdomarna ska känna glädjen och viljan att röra sig är ett gott ledarskap och att leda med rörelseförståelse. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. I filmen kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under skoldagen.

Samverka med idrottsföreningar

En del i satsningen är att erbjuda ungdomarna möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter. Genom en bra verksamhet och gott ledarskap kan vi tillsammans sprida rörelseglädje. Det ökar chansen till att ungdomarna väljer att fortsätta idrotta i en idrottsförening. Samverkan mellan skola och idrottsförening kan genomföras på olika sätt, exempel: friluftsdagar, temadagar, skol-IF etc.

Idrottsföreningar som samverkar med skolan får ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna. Vill du veta mer om föreningsstödet kontakta konsulent/administratör Linnea Bruhn.

Stöd och material

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas mående, för skolresultaten och för folkhälsan. Men många barn och ungdomar rör sig för lite. Riksidrottsförbundets webbplats riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos idrottsföreningar och inom olika idrotter. Länk till webbplatsen stöd och material.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

Stöd och material

Rörelsesatsning material

Rörelsesatsning i skolan - länk till webbplats som riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Med syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.