Årskurs F-6

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

RF-SISU Dalarna genomför Rörelsesatsning i skolan på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Från och med 2021 samarbetar RF-SISU Dalarna med Region Dalarna för att implementera satsningen i alla femton kommuner och i alla länets skolor.

Bakgrunden till satsningen är att alltför många barn och unga sitter stilla. Idag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån, på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Forskningen visar att barn som rör på sig:

 • Kan koncentrera sig bättre
 • Får bättre arbetsminne
 • Lär sig bättre
 • Ökar sin rörelsekompetens
 • Ökar sitt självförtroende
 • Ökar sin motivation vill – kan – vågar
 • Känner glädje och social gemenskap

Målgrupp

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6. Framför allt de barn som inte rör på sig tillräckligt idag. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på sitt mående och hälsa senare i livet. Genom att inspirera barnen, så att de kan fler rörelser, känner glädje och att de vill, kan och vågar delta, blir intresset för rörelse hela livet större.

Rörelserik skola – En dag i rörelse

RF-SISU Dalarna inspirerar skolorna till att ge barnen möjlighet till rörelse under hela skoldagen. Ett smörgåsbord där skolorna kan välja att utveckla delar såsom: rastaktiviteter med rörelse, rörelsepauser och klassrumsaktiviteter, rörelsetema på fritids, aktiviteter med skol-IF, morgonpass, aktiv transport och samarbete med idrottsföreningar.

Genom att skolan erbjuder rörelseaktiviteter under hela skoldagen ökar barnets chans att komma upp i den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

RF-SISU Dalarna erbjuder skolan

Alla skolor som deltar i satsningen har en rörelsekonsulent från RF-SISU Dalarna som stödjer skolan i sitt utvecklingsarbete. RF-SISU Dalarna erbjuder följande stöd:

 • Processtöd att ta fram handlingsplan för ökad rörelse i samband med skoldagen
 • Utbildning till pedagoger
 • Att komma i gång med rörelserika aktiviteter
 • Inspirera till elevledda aktiviteter
 • Nätverksträffar och föreläsningar
 • En pärm med rörelse- och pulshöjande lekar
 • En rörelsemapp med rörelsepauser och klassrumsaktiviteter
 • Ett material för att skapa en bra struktur på rasten
 • Information om vikten av rörelse till föräldrar och barn
 • Schabloner för skolgårdsmålning
 • Beachflagga

Att leda med rörelseförståelse

En viktig del för att barnen ska känna glädjen och viljan att röra sig är ett gott ledarskap och att leda med rörelseförståelse. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. I filmen kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under skoldagen.

Effekter av rastaktiviteter

Redan i starten av satsningen upplevde pedagoger positiva effekter av rastaktiviteter på skolan. Ta del av film om.

 • Pedagogiskt organiserade raster, viktig del av skoldagen, skapar energi och gemenskap
 • Social utveckling, nya relationer elev-elev och elev-pedagog
 • Trygghet och enklare för barnen att planera sina raster
 • Värdegrundsvinster
 • Bättre fokus på lektioner
 • Färre konflikter, incidentrapporterna minskar
 • Delaktiga, svettiga och glada barn!

Samverka med idrottsföreningar

En del i satsningen är att erbjuda barnen möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter. Genom en bra verksamhet och gott ledarskap kan vi tillsammans sprida rörelseglädje. Det ökar chansen till att barnen väljer att fortsätta idrotta i en idrottsförening. Samverkan mellan skola och idrottsförening kan genomföras på olika sätt, exempel: afterschool (efter skoldagens slut), rastaktiviteter, morgonpass, friluftsdagar, skol-IF etc.

Idrottsföreningar som samverkar med skolan får ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna. Vill du veta mer om föreningsstödet kontakta konsulent/administratör Linnea Bruhn.

Idrottens Dag

Det europeiska initiativet och Riksidrottsförbundets stora nationella satsning Idrottens Dag, syftar till att få människor i rörelse. Genom att prova olika aktiviteter och komma i kontakt med lokala idrottsföreningar, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang inom idrotten.

Idrottens Dag genomförs på skolor i hela Dalarnas Län. Mer information om Idrottens Dag.

Stöd och material

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas mående, för skolresultaten och för folkhälsan. Men många barn och ungdomar rör sig för lite. Riksidrottsförbundets webbplats riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos idrottsföreningar och inom olika idrotter. Länk till webbplatsen stöd och material.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

Stöd och material

Rörelsesatsning material

Rörelsesatsning i skolan - länk till webbplats som riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Med syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.