Projektstöd IF: Anläggning

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

Vi på RF-SISU Blekinge vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Vad menas med anläggningar och idrottsmiljöer?

Anläggningar och idrottsmiljöer är ytor och platser där det pågår träning och tävling. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Eller mark, väg, luft eller vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är. Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att vi ska kunna bedriva idrottslig verksamhet.

RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Det här går att söka för

Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Det finns sex olika stöd att söka inom anläggningsstödet.

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasport

Se detaljerad info om stöden på RF.se

Så ansöker ni om anläggningsstöd

  • Steg 1. Ansökningar tas emot och behandlas löpande. Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta Magnus Persson som är ansvarig för anläggningsstödet hos oss och som kommer att hjälpa er vidare i processen. Han når ni på telefon 0708-280766 eller e-post: magnus.persson@rfsisu.se. Magnus gör en förhandsbedömning och guidar er rätt vad gäller ansökan. Läs också igenom allt som står här på hemsidan om respektive anläggningsstöd, se ovan.
  • Steg 2. När ni bollat er idé med Magnus och fått ett klartecken är det dags att skicka in ansökan. Logga in på er förenings IdrottOnlinesida, klicka på fliken som heter ”Idrottsmedel” i översta menyraden så kommer ni till en sida där det finns information om hur ni går tillväga för att söka inom varje område.

Du kan få stöd från fler aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

Allmänna arvsfonden: Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.

Jordbruksverket: Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.


Sidan publicerades: 5 december 2022