Projektstöd IF: 65+

Sidan uppdaterades: 7 maj 2024

Projektstöd IF: 65+ ska bidra till att skapa förutsättningar för åldersgruppen 65 år och äldre att delta i föreningsidrotten. Ansökan är enkel för föreningar som antingen vill växla upp eller starta en satsning på målgruppen 65+.

Vi hopppas att många av våra blekingska föreningar söker projektstödet och ser de stora vinsterna i att erbjuda målgruppen en aktiv fritid.

Två huvudområden för stöd

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen 65+.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen 65+.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

  • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
    individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Stöd ej får beviljas för idrottsföreningars deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen eller specialidrottsförbundet.

Det är enkelt att ansöka

Ansökan görs via Idrottsmedel i IdrottOnline.

Ta gärna kontakt med er idrottskonsulent och påbörja planeringen av er satsning.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Sidan publicerades: 5 december 2022