Framtidens idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

På vilket sätt kan samhället bli ännu bättre på att samverka för att planera och driftsätta enligt de behov som medborgare har för idrott och rörelse? En förmiddag som bjuder på kunskap, inspiration och dialog!

Fredag 9 februari, kl 09.00-12.00 (därefter gemensam lunch)
Docks Conference, Karlskrona

Innehåll

Välkomna
Martin Wallin regionchef, Brinova hälsar välkomna till Docks Conference och berättar om den nya byggnaden och företagets samverkan med kommunen vid etableringen av Brinova arena.

Introduktion till förmiddagen
Jeanette Andréasson Sjödin, ordförande RF-SISU Blekinge och Mathias Roos, distriktsidrottschef Blekinge.

Plats för Idrott
Jonnie Nordensky (Riksidrottsförbundet) beskriver idrottens utmaningar och önskemål vad gäller platser att idrotta på. Han kommer prata om hur idrottsföreningar och kommuner på bästa sätt kan mötas för att samtala om nuläge och framtida behov för ökad fysisk aktivitet. Jonnie presenterar hur idrotten kan bidra med kunskap och metodstöd.

Presentation Pdf, 6 MB.

Kalmar kommun
Per-Ola Johansson är verksamhetschef för Idrott, bad och föreningsliv i Kalmar kommun. Per-Ola kommer att berätta om hur Kalmar arbetar med anläggningsfrågor. Vilka är deras framgångsnycklar och utmaningar? Hur kan man skapa strategier och samverkan som håller över tid?

Presentation Pdf, 3 MB.

Region Blekinge
Jenny Rydqvist är strateg samhällsplanering vid Region Blekinge, och presenterar övergripande om arbetet med strategisk samhällsplanering i Blekinge.

Presentation Pdf, 1 MB.

Workshop
Erfarenhetsutbyte och samtal i grupper kring framtidens anläggningar och miljöer. Vad kan vi lära av varandra och hur kan utvecklad samverkan se ut?

Vi avslutar med lunch 12.00

Målgrupp

Näringslivet, politiker, tjänstepersoner i olika förvaltningar som står för samhällsplanering, fastighetsfrågor, skolfrågor och kultur samt fritidsfrågor.

Mer information och anmälan

Inbjudan skickas ut personligen

 

Sidan publicerades: 21 december 2023