Idrottens dag

Sidan uppdaterades: 22 mars 2024

Inom ramen för "Rörelsesatsning i skolan" arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. I år arrangeras Idrottens dag fredagen den 29 september.

När skolan och idrottsrörelsen samarbetar uppstår nya möjligheter att nå ut till fler barn och visa att idrott är något för alla. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med RF-SISU distrikt på respektive ort. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Frågor och svar om Idrottens dag (rf.se)

Skolor och idrottsföreningar skapar Idrottens dag tillsammans

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Dagen riktar sig till årskurserna F-6.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Enkelt att delta på Idrottens dag

Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Därför vill vi att så många barn som möjligt ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Det är enkelt att delta på Idrottens dag och allt som krävs från din skola är att ni bokar in datumet och ser till att alla barn får chans att röra sig minst 120 minuter under skoldagen. Samordnaren på ditt RF-SISU distrikt hjälper till att stötta skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk dag i er skola. Föreningar som vill delta börjar lämpligast med att ta kontakt med oss på RF-SISU Blekinge så kan vi hjälpa er med att koppla ihop er med en lämplig skola. Klicka vidare på länken för idrottsföreningar nedan.

Tillsammans med skolor över hela Europa står vi upp för alla barns rätt till idrott, rörelse och ett hälsosamt liv.

Kontakt

Vill ni veta mer om Idrottens dag i Blekinge? Kontakta er förenings idrottkonsulent på RF-SISU Blekinge eller våra samordnare för "Rörelsesatsning i skolan".

Skolor i Sölvesborg, Olofström och Karlshamn kommun: Anette Thorén

Skolor i Ronneby och Karlskrona kommun: Lina Hörnbäck

För föräldrar och vårdnadshavare

Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. I skolor som jobbar med mer rörelse under skoldagen har man märkt att det blir färre bråk, bättre trivsel och större gemenskap.

Du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att berätta hur viktigt det är att röra sig mer varje dag. Några enkla tips är att ta trapporna istället för hissen, gå eller cykla till skolan eller kliva av bussen en hållplats tidigare. Du kan uppmuntra ditt barn till rörelse, eller ta kontakt med en idrottsförening. Varför inte ta promenader tillsammans med ditt barn? Då kommer du själv uppleva de goda effekterna av rörelse.

Vi vill bidra till att våra elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att de ska må bättre, lyckas bättre i skolan och kunna leva ett aktivare liv!

Läs mer om vårt projekt Rörelsesatsning i skolan.

Media från tidigare Idrottens dag i Blekinge

Sidan publicerades: 9 december 2022

Kontakt

Anette Thorén

Idrottskonsulent

0708-782718

Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge

Kontakt

Lina Hörnbäck

Idrottskonsulent

0729-921874

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge

Idrottens dag på Möllegårdens skola 2023