Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 20 februari 2023

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Därför jobbar RF-SISU Blekinge med frågor som rör barn- och ungdomsidrott. Verksamheten i föreningar och förbund ska bedrivas på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Idrotten ska bidra till att vi mår bra, utvecklas och har roligt. Fokus ska ligga på utveckling snarare än kortsiktiga resultat.

RF-SISU Blekinges idrottskonsulenter utbildar och arbetar med föreningar, förbund, ledare och föräldrar för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Vi följer de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill. Målet är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten, vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl.

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen.

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets hemsida

Trygg idrott i Blekinge

Vi ska erbjuda en föreningsidrott där alla har möjlighet att ha roligt, må bra och utvecklas. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet för oss på RF-SISU Blekinge.

Här kan du läsa mer om Trygg idrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Föreningar och förbund kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Dessa två områden prioriteras:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Läs mer om Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Sidan publicerades: 9 november 2022

Kontakt

Lina Hörnbäck

Idrottskonsulent

0729-921874

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge