Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

Alltför många barn och ungdomar når upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Riksidrottsförbundets uppdrag

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom live

Vad är rörelsesatsningen?

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid. Samverkan med lokala idrottsföreningar är också en viktig del i satsningen, för att få fler barn att vilja, våga och kunna bli en del av idrottsrörelsen.

Exempel:

  • Organiserade rastaktiviteter, utformade att i första hand locka elever som inte är aktiva.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.
  • After School-verksamhet i samverkan med idrottsföreningar
  • Samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund (distrikten) skapar nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.

Samverkande skolor

Här kan du se en lista över de skolor som medverkar i Rörelsesatsning i skolan Blekinge:

Samverkande skolor

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå?

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. .

Vi finns också på sociala medier

Via Facebook-kontot delar vi tips och inspiration på hur vi kan skapa mer rörelserikedom i skolan och i samhället!

Rörelsesatsning i skolan Blekinge (Facebook)

På vår youtubekanal lägger vi varje vecka ut rörelsefilmer där ni kan vara med och träna! Vi förklarar och bygger på övningarna stegvis. Använd gärna filmklippen i er verksamhet eller vid rörelsepauser! I kanalen hittar du också hälsningar från våra rörelseambassadörer.

Rörelsesatsning i skolan Blekinge (youtube)

Media

Sidan publicerades: 3 december 2022

Kontakt

Anette Thorén

Idrottskonsulent

0708-782718

Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge

Kontakt

Lina Hörnbäck

Idrottskonsulent

0729-921874

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge