Samverka med oss

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

Folkbildning är en resurs och möjlighet för såväl specialidrottsförbund som förening. Förutom det jobb som pågår varje dag tillsammans med idrottsföreningar i samtliga RF-SISU distrikt kan ditt specialidrottsförbund få hjälp med att använda folkbildningens potential i ert arbete med organisations- och föreningsutveckling.

Samverkan i praktiken

 • Idrottsövergripande utbildningar
  Det finns ett utbud av idrottsövergripande utbildningar för tränare och föreningsledare som utgör ett stöd och komplement till ert SF:s eget idrottspecifika utbud. Det finns också ett utbud av utbildarutbildningar som ditt förbund kan ta del av för att stärka era egna utbildare. Läs mer om dessa utbildningar och hur ditt förbund kan kombinera de olika delarna på bästa sätt.

 • RF-SISU distriktens utbud
  RF-SISU distrikten arrangerar löpande en mängd kurser och föreläsningar runt om i landet för att möta en föreningsledares behov inom områden som till exempel föreningsutveckling, ledar- och tränarkunskap, värdegrundsarbete och idrottskunskap. Aktuellt utbud finns på respektive RF-SISU distrikts egen webbsida.
 • Lärgrupper och lärgruppsplaner för föreningsutveckling
  Ert förbund kan också få stöd i arbetet med att producera egna lärgruppsplaner och på så sätt skapa bra förutsättningar för de egna föreningarna att utveckla en långsiktig plan för föreningsutveckling. Vi förklarar gärna mer om möjligheter och fördelar med att jobba med folkbildning genom lärgrupper i era föreningar. En kraft som kan stärkas genom samverkan. För mer information kontakta Emelie Olsson, RF/SISU. emelie.olsson@rfsisu.se

 • Förbundsutveckling
  Alla specialidrottsförbund och medlemsorganisationer har möjlighet att nyttja SISU Idrottsutbildarna för olika typer av utvecklingsinsatser. Ett vanligt sätt att göra detta är att anlita en processledare från SISU Idrottsutbildarna. Det finns många och flexibla möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling inom ert eget förbund. Vi har vana och erfarna processledare och erbjuder även kompetensstöd i form av utbildningar riktade mot olika målgrupper. Möjligheter för stöd utgår från våra avdelningar för Utbildning- och folkbildningstöd och SF-stöd samt SISU Förlag och Bosön Idrottsfolkhögskola. Hur stödet kan se ut och vem du ska kontakta kan du läsa mer om här.

Sidan publicerades: 2 november 2022