Idrottsrörelsen utbildar framtidens ledare

Fler än 200 000 personer under 25 år deltog i folkbildning inom idrottsrörelsen under 2022. Av dessa var det 26 000 mellan 13-25 år som utvecklade sitt ledarskap.

Sidan uppdaterades: 5 december 2023

– Ungdomar är engagerade och vill vara en del av något större, göra skillnad i en idrottsförening och i samhället. Det är mycket glädjande att se så många ta möjligheten att utvecklas och växa med stöd av idrottsrörelsens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna. Nu behöver vi låta alla unga som vill bidra till idrottsrörelsens fortsatta utveckling, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

Genom deltagande i lärgrupp, kurs och föreläsning via SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund, ges möjligheter att växa som individ och få med sig kunskap och erfarenheter in i vuxenlivet. RF-SISU:s 19 distrikt har nära kontakt med idrottsföreningar och erbjuder många olika former av stöd och utbildningar med hjälp av folkbildningens verktyg.

Under 2022 deltog närmare 440 000 personer i utbildningar inom främst ledarskap, värdegrund, föreningslära eller styrelsearbete inom svensk idrott. 47 procent av alla deltagare var under 25 år vilket är unikt i folkbildningssammanhang.

– I folkbildningsverksamheten når vi unga i hela landet och fördelningen mellan män och kvinnor är jämn. Mångfald och ungdomsdelaktighet får positiva effekter för idrottsföreningen. Vi behöver fortsätta inkludera ännu fler ungdomar för att fortsätta vara relevanta för morgondagens ledare inom idrottsrörelsen. Lärandet i en idrottsförening är ett första och viktigt steg in i arbets- och vuxenlivet, säger Anna Iwarsson.

Barn och unga som är aktiva i idrottsföreningar är en del av den viktiga föreningsdemokratin där inflytande och delaktighet inte begränsas till styrelserummen. Demokratisk skolning sker också i den vardagliga idrottsföreningens verksamhet genom att visa respekt för varandra och lyssna på argument och perspektiv. I kommittéer, utskott och valberedningar får många unga lära sig demokratins spelregler.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Tillförordnad ordförande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet
076-344 50 60

Sidan publicerades: 5 december 2023