Så kan vi stötta ditt förbund

Sidan uppdaterades: 18 september 2023

RF-SISU Västra Götaland är stödorganisation till idrottsörelsen i Västra Götaland. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt förbund genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SDF

Varje förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har funderingar. Dessutom har vi en SDF-grupp som jobbar lite mer med att utveckla förbunden i vårt distrikt.

Här hittar du ditt förbunds kontaktpersoner Pdf, 152 kB.

Vårt stöd till SDF

I Västra Götaland finns ca 94 specialidrottsdistriktsförbund (SDF). RF-SISU Västra Götaland stödjer alla förbund ekonomiskt. Storleken på stödet beror på antal medlemsföreningar och verksamhet. Förutom det ekonomiska stödet kan vi erbjuda ditt förbund även andra insatser.

Läs mer om vårt stöd till SDF

SDF-bidrag

RF-SISU Västra Götaland ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd till förbund i regionen. Syftet är att ge förbunden ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet.

Läs mer om SDF-bidrag

Sidan publicerades: 21 november 2022

KONTAKT -

SDF-GRUPPEN