Förbundsutveckling

Sidan uppdaterades: 16 maj 2024

Vi kan hjälpa ditt förbund genom att starta upp utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan. Ert förbunds behov styr vår verksamhet.

Några exempel på stöd:

  • Framtidsdagar/utvecklingsarbete med förbundet, dess styrelse och kommittér
  • Utveckling av traditionella förbundsaktiviteter som föreningsträffar, ordförandekonferenser och dylikt
  • Medverka som idrottskonsulent vid olika föreningsträffar
  • Föreningsbesök tillsammans med Ditt förbund
  • Erbjuda fortbildning för anställda i förbundet
  • Vi kan erbjuda visst administrativt stöd (ekonomifrågor, personal- och löne-administration, juridik, antidoping etc.)


 

Sidan publicerades: 26 oktober 2022