Integration och mångfald

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Idrottsrörelsen ska vara en positiv kraft för att motverka segregation
och utanförskap. En ökad inkludering leder till att både den västmanländska idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

RF-SISU Västmanland arbetar för att stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration.

Idrottssvaga områden

Idrottsrörelsen ska vara en positiv kraft för att motverka segregation
och utanförskap. Därför behöver vi utveckla verksamheten i så kallade idrottssvaga områden, områden med föreningsidrottsliga och socioekonomiska utmaningar.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) riktar sig till asylsökande i åldern 18 år och uppåt. Att som asylsökande ägna sig åt en meningsfull sysselsättning och bli en del av en gemenskap ger möjligheter till en lite lättare vardag när väntan är lång.

Sidan publicerades: 25 november 2022

Kontakt

Frida Storm Nilsdotter

Idrottskonsulent

010-476 48 12

Inkludering
Utbildare: rörelseförståelse och grundutbildning för tränare

Kontakt

Hanna Koivisto

Idrottskonsulent

010-476 48 03

Bridge (MO), schack (MO), fotboll.
Inkludering