Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

Allt för många barn rör sig för lite idag. RF har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse under skoldagen. Satsningen leds regionalt av oss på RF-SISU Västernorrland där vi tillsammans med skolor och föreningar samverkar för en ökad folkhälsa, ett ökat välbefinnande och bättre skolresultat.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Vi vet också, enligt läroplanen för grundskolans och anpassad skolas
inledande kapitel – skolans värdegrund och uppdrag – att skolan ska sträva efter att
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Dessutom
ska skolan verka för att utveckla kontakter med kulturliv, arbetsliv och föreningsliv.

Vi vill genom utbildning, inspiration, nätverkande och samverkan bidra till att barn rör
sig mer under och i anslutning till skoldagen och att fler barn har en aktiv fritid i form
av föreningsidrott. Genom att skapa samverkan mellan skola och förening tror vi att
fler barn kan uppnå den rekommenderade mängden fysisk aktivitet och att fler får en
meningsfull och aktiv fritid. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Rörelseförståelse

Vi anser att det är lika viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att vilja, våga och kunna röra sig som att de ska utveckla läs- och skrivförståelse. Begreppet rörelseförståelse innebär en helhetssyn på rörelse, i skolan handlar det bland annat om att skapa en miljö som inspirerar till rörelse och om vad vi vuxna behöver tänka på för att alla barn ska utveckla motivation, självförtroende och kunskap för att vilja, våga och kunna vara aktiva hela livet. Här hittar du mer information om rörelseförståelse.

I videon kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under rastverksamhet:

Stöd och hjälp att få från RF-SISU Västernorrland

Inom ramen för Rörelsesatsning i skolan hjälper vi skolor att berika skoldagen med mer fysisk aktivitet. Det handlar inte bara om idrotten i skolan, utan även om hur barnen tar sig till och från skolan, hur raster, fritidsverksamhet och skolgård är utformade och om aktivt lärande och rörelsepauser under lektioner. Satsningen startade i skolor i Ånge och Kramfors och i dagsläget samverkar vi med skolor i alla sju kommuner i Västernorrland. Vårt mål är att nå 92 skolor fram till och med 2025.
Här kan ni se listan över de skolor som vi samverkat med fram tills idag.

Exempel på vad vi kan stötta skolor med:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Ge inspiration och material till rörelse
  • Utbilda personal
  • Utbilda elever till rörelseledare
  • Skapa samverkan med förening
  • Starta skolidrottsförening (Skol-IF)
  • Bjuda in till nätverksträffar

Idrottens dag ingår i satsningen

I slutet av september varje år arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Idrottens dag i skolan är en rolig dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

2023 deltog nästan 40 skolor och 100 idrottsföreningar i Västernorrland på
Idrottens dag och var således med och stod upp för barn och ungas rätt till rörelse.
Idrottens dag arrangeras 2024 fredagen den 27 september. Inbjudna till årets
upplaga är alla de skolor som samverkar med oss inom ramen för Rörelsesatsning i
skolan. Vi vill att så många som möjligt av våra samverkansskolor deltar och
arrangerar sin egen Idrottens dag, tillsammans med det lokala föreningslivet.

Material till skolor

PDF: Verktygslådan Pdf, 2 MB.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Maria Waardahl Swärdsudd

Projektmedarbetare för Rörelsesatsning i skolan

0700840312

Rörelsesatsning i skolan

Stöd och material

Hantera registerutdrag

Kolla in Rörelsesatsningens kunskapswebb och ta del av stöd och material.