Projekt

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Vi driver och deltar i ett antal projekt, både lokala i egen regi och EU-projekt i samarbete med idrottsorganisationer i andra länder. Såväl det lokala som det internationella perspektivet behövs för att få så många infallsvinkar som möjligt på hur vi kan utveckla idrotten och vårt arbete.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022