Trygghet i omklädningsrummet

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Hälsa alla välkomna och berätta vad träffen ska handla om. Checka därefter in och starta
sedan övningen. Innan ni avslutar checkar ni också ut.

Del 1

I den här övningen börjar vi med att vända på begreppen. Vi startar med att undersöka hur ett otryggt omklädningsrum är.

Samla alla i en ring och fråga hur ett otryggt omklädningsrum ser ut. Deltagarna behöver inte ha upplevt det själva, men uppmana dem att tänka sig in i hur det kan vara. En och en får de berätta om deras bild av ett otryggt omklädningsrum. Det kan vara antingen bara genom ett ord eller genom att berätta lite mer. Gå laget runt eller använd popcornmetoden. Det är ok att säga ”pass”.

Du kan hjälpa deltagarna att komma igång genom att ställa några följdfrågor.

Exempelvis…

  • Vad som händer där inne
  • Vad som sägs
  • Om det finns några vuxna
  • Hur det känns att vara där
  • Om alla byter om
  • Hur mobiltelefoner används
  • Hur man pratar med/om varandra och andra

Del 2

Deltagarna har precis fått prata om hur ett otryggt omklädningsrum skulle kunna se ut. Nu vänder du på frågan och frågar om hur ett tryggt omklädningsrum ser ut. Använd samma frågor som innan.

Del 3

Avsluta med att be barnen skriva ner sina bästa tips till dig som ledare om hur du kan skapa ett tryggt omklädningsrum för dem. Berätta att de inte behöver visa varandra vad de skriver. Lapparna lämnar de till dig.

Material

Penna och papper till alla deltagare.

Syfte

Det är ofta barn och ungdomar pekar ut omklädningsrummet som en mindre trygg plats. Den här övningen syftar till att prata om vad dina aktiva tycker att ett tryggt omklädningsrum är och hur ni kan skapa det.

Tips

Skapa en kultur Ett alternativ eller tillägg kan vara att också komma överens om vilken kultur ni vill ha i omklädningsrummet. Notera det deltagarna säger, på papper eller kanske på en whiteboard om det finns. Säkerställ att ni är överens om vad som ska gälla och att ni har samma bild av de ord som ni har kommit överens om. Enkelt att komma tillbaka till under säsongen.

Sidan publicerades: 5 december 2022