Utbildningar i föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Ständig utveckling, det är ett mantra för alla framgångsrika organisationer. Vi har utbildningar som både lägger en god grund för en nybildad organisation, men också tar er till nästa nivå.

Idrottens föreningsledarutbildning

Idrottens föreningsledarutbildning är samlingsnamnet på ett antal utbildningar för dig som föreningsledare, och passar alla oavsett vilken idrott som just du är engagerad inom. Vi brukar kalla dessa utbildningar för idrottsövergripande.

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Vi menar att kunskaper om hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktiga kunskaper oavsett vilken roll du har i föreningen. Målet är att det ska finnas möjlighet till utbildning såväl för dig med ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs som för dig som har en specifik roll i föreningen.

Föreningsledarutbildningen är indelad i två steg:

 1. Introduktionsutbildning för föreningsledare (öppen webbutbildning)
 2. Grundutbildning för föreningsledare (utbildningen kan genomföras enskilt, i lärgrupp eller delta på kurs genom RF-SISU Värmland)

1. Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

2. Grundutbildning för föreningsledare

Som förtroendevald i en föreningsstyrelse får du här grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet i en förening kan bedrivas. Utgångspunkten är den ideella föreningen och relationen till idrottens gemensamma mål och utvecklingsresor.

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.

Innehåll:

 • Föreningen och demokratin
 • Föreningen och idén
 • Föreningen och verksamheten
 • Föreningen och engagemanget
 • Föreningen administrationen

Målgrupp:

Föreningsledare i rollen som kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller vid andra uppdrag där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

Upplägg som lärgrupp:

Fem tillfällen x 45 min (45 min= ett lärgruppstillfälle). Lärgruppen är rapporterbar till RF-SISU Värmland och föreningen erhåller en resurs vid slutrapporterad lärgrupp.


Ta kontakt med din idrottskonsulent om ni vill ha hjälp med planeringen.

Upplägg som enskild inidivid:

Egna studier med stöd av stöd av utbildningswebb, häftet föreningsledning och reflektionsfrågor. Du måste köpa material för att kunna logga in på webben.

Grundutbildning för föreningsledare (som lärgrupp/webbutbildning)

Utbildningar i föreningskunskap

Tryggare styrelseuppdrag

Vad innebär det att sitta i en styrelse? Den här kursen ger grundläggande utbildning i:

 • Förväntningar på en styrelseledamot
 • Vad ni har att rätta er efter
 • Vad som styr en förening
 • Styrelsens ansvar
 • Idrottens organisation
 • Svensk idrott - Världens bästa

Vassare valberedning

På denna kurs får du som är föreningsledare bland annat kunskap i vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år – vad behöver göras och när?

För dig som kanslist

Under vår och höst brukar vi försöka erbjuda nätverksträffar för dig som är anställd i en idrottsförening. Dessa träffar ger en möjlighet att förvärva ny kunskap och få aktuell information från RF-SISU Värmland men framförallt ett erfarenhetsutbyte och nätverkande med kollegor som har samma arbetsuppgifter men med både olika idrotter, kunskap och erfarenheter.

IdrottOnline

RF-SISU Värmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline och hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen.

Läs mer om vårt stöd och våra utbildningar i IdrottOnline.

Utbildningstillfällen

Här hittar du aktuella datum då kurserna ovan genomförs

De flesta utbildningarna kan också utöver som regional utbildning genomföras lokalt i kommunen för flera föreningar samtidigt eller på hemmaplan hos en förening. Ta kontakt med din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 7 december 2022

Kontakt

Malin Elfman

Idrottskonsulent och kontaktperson barn- och ungdomsidrott

010-476 47 22

Kontaktperson: Barn- och ungdomsidrott, Elitidrott, Evenemangsutveckling, Konferens Idrott och mångfald, Kurser och utbildningar, Samsyn Värmland